Sáňky Boby

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Obchodní podmínky
Tisk PDF

OBCHODNÍ PODMÍNKY V NÁKUPNÍ INTERNETOVÉ SÍTI SPOLEČNOSTI LUKLAND, a.s.

ZPŮSOB NAKUPOVÁNÍ

Zboží, nabízené na tomto webu, můžete nakoupit více způsoby. Zvolte ten, který vám nejlépe vyhovuje. Můžete tedy zvolit některou z následujících možností:

- použijete objednávkový formulář ve spodní části příslušné stránky, kde uvedete v horním poli svou e-mailovou adresu, v hlavním poli pak objednávané zboží a množství a přesnou dodací adresu včetně kontaktního telefonu pro přepravce

- použijete některou z e-mailových adres, uvedených na našem webu a prostřednictvím této adresy pošlete objednávku, kde uvedete stejné údaje jako v bodě předchozím (použijte například tuto e-mailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

- zboží objednáte telefonicky na čísle 603 242427 nebo faxem na čísle 382 285560

- samozřejmě můžete zboží objednat dopisem zaslaným prostřednictvím pošty.

Podle způsobu objednání bude obratem vaše objednávka také potvrzena, tedy e-mailem, telefonicky, faxem či poštou, vždy podle vašeho přání či dostupných kontaktních dat. Při potvrzení objednávky bude rovněž určen dodací termín.

Pro další podmínky se dodavatelem rozumí společnost Lukland, s.r.o. a zákazníkem objednatel zboží.

 

ZÁVAZNOST OBJEDNÁVKY

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlas s nákupními podmínkami tohoto webového obchodu

Objednávka je považována za návrh kupní smlouvy. Dodáním zboží je uzavřena kupní smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem. Podmínkou platnosti objednávky je dodání všech výše uvedených údajů a náležitostí v objednávce.


STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky lze provést písemně během 2 dnů ode dne doručení objednávky dodavateli.


MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

Zákazník má právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. O vrácení zboží musí být dodavatel zákazníkem předem informován, aby věděl o tom, že zboží bude vráceno a mohl takové zboží řádně převzít a překontrolovat.

Zboží musí být dodavateli vráceno v originálním a nepoškozeném obalu, zboží musí být nepoškozené, kompletní a nepoužité. Spolu se zbožím musí být zaslána kopie dokladu o koupi a číslo účtu či přesná adresa, na niž bude vrácena částka za zboží, popřípadě informace o jiném způsobu vrácení peněz. Při zaslání zboží zpět formou dobírky nebude zásilka přijata a bude bez dalšího vrácena zákazníkovi.

Po doručení bude zákazníkovi zaslán dobropis na zaplacenou cenu za zboží a bude mu zaplacena finanční částka odpovídající kupní ceně, zaplacené za zboží. Částka, zaplacená zákazníkem při dodání zboží bude krácena o částku balného, dopravného a dobírku, uvedenou na dokladu o koupi.

  

DOBA A ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží je zákazníkovi podle jeho objednávky dodáno v co nejkratší lhůtě, zpravidla nejdéle do týdne  od připsání peněz na účet v případě platby předem nebo od objednání zboží v případě platby na dobírku. Informaci o přibližném termínu dodání obdrží zákazník při potvrzení jeho objednávky dodavatelem. 

Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato uvedena výslovně v objednávce a liší se od fakturační adresy.

O odeslání zboží je zákazník informován dodavatelem.

Standardním způsobem dodání zboží od dodavatele k zákazníkovi je využití služby PPL. V případě, že si zákazník přeje využít jiný způsob dodání zboží, musí to výslovně uvést v okamžiku objednání zboží.

 

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM
Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a to, zda zásilka   nevykazuje zjevné známky poškození. V případě, že zásilka vykazuje při dodání zjevné známky poškození, doporučujeme, aby zákazník uplatnil reklamaci na způsob přepravy přímo při dodání u přepravce, nejlépe písemně.  Stejně tak je zákazník vyzýván, aby ve svém vlastním zájmu překontroloval neporušenost a kompletnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informoval dodavatele. Předejte tak případným sporům o správnost dodávky.

 

REKLAMACE

Na zboží, prodávané dodavatelem, je poskytována standardní záruka podle platných předpisů.

V případě reklamace  je potřeba předložit originál dokladu o koupi zboží, vystaveného dodavatelem.

V případě zjištění neodstranitelné vady má kupující právo na výměnu věci či odstoupení od smlouvy. Dodavatel si yyhrazuje si právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za totožné plně funkční. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci nebo jejích dílů způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

Záruka je omezena výhradně na zboží, zakoupené podle kupního dokladu. Veškeré další náhrady, uplatňované zákazníkem, jsou z reklamačního řízení vyloučeny.

Reklamační řád

Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného prodlení informovat dopravce i prodávajícího. Za poškození zboží vzniklé při přepravě nese odpovědnost přepravce.

Záruční doba na poskytované zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

Reklamace musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

- přesné označení reklamovaného zboží

- důvod reklamace, co nejlepší popis toho, proč je zboží reklamováno

- termín zakoupení zboží

Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit kopii dokladu o nákupu.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka v případě, že taková výměna není možná. Do vrácené částky se nezapočítává cena balného, dopravného a dobírky.

 

CENY

Veškeré ceny uvedené v ceníku ve webovém obchodě dodavatele jsou smluvní ceny a jsou konečnými cenami v Kč včetně DPH. Dodavatel je plátce DPH.

K ceně zboží je připočtena cena za balné, dopravné a dobírku. Pro jeden standardní dobírkový balík, zasílaný službou PPL je stanovena cena balného, dopravného a dobírku ve výši 130,00 Kč. V případě, že objednávku není možné dodat v jednom balíku a musí být rozdělena do více balíků, platí zákazník násobek uvedené částky, a to podle počtu zasílaných balíků.

Za dodávku na dobírku lze platit při převzetí zásilky buď hotově nebo kartou. Přepravce PPL je vybaven zařízením pro čtení platebních karet, o způsobu zaplacení se zákazník domluví s přepravcem přímo na místě převzetí.

Pokud si zákazník výslovně přeje využití jiného způsobu dodání než službou PPL, je cena za takové doručení stanovena individuálně v návaznosti na tento způsob dodání. O ceně za dodání je pak zákazník informován před odesláním zboží.
 

PLATNOST

Výše uvedené podmínky platí v zásadě pro konečného maloodběratele. Pro obchodníky platí zvláštní podmínky, které jsou k dispozici  obchodníkovi po jeho registraci v systému společnosti Lukland, a.s.